Historie przyszłości: reinterpretacje polskiego kina

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zrealizowało projekt dofinansowany z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
„Historie przyszłości: reinterpretacje polskiego kina”
w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej”

Całkowita wartość projektu: 144 999,99 PLN
w tym dotacja ze środków PISF: 19 995,50 PLN
Okres realizacji projektu: 04.05.2017 – 31.12.2017

Celem projektu było promowanie kreatywnej postawy wobec dorobku polskiej kinematografii, szerzenie wiedzy na temat jej historii i kontekstów społecznych oraz kształcenie kompetencji medialnych, w szczególności z zakresu praktyki filmowej.

Warsztaty w ramach projektu "Historie przyszłości"

Na projekt, adresowany do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów – łącznie 50 osób, składały się trzy etapy pracy warsztatowej. W pierwszym uczestnicy obejrzeli poprzedzony wykładem film, który następnie – w etapie drugim – gruntownie przeanalizowali: złamali jego „kod”, odkrywając  zasady budowy scenariusza, konstrukcję świata przedstawionego oraz dominujące zabiegi estetyczne,  by w rezultacie zaproponować, przygotować i zrealizować scenę, której w oryginalnej wersji nie ma. Finałem był montaż i udźwiękowienie wcześniej sfilmowanej sceny oraz praca z wybranym fragmentem analizowanego wcześniej filmu, w którym uczestnicy  zmodyfikowali warstwę dźwiękową i zmienili stronę wizualną np. za pomocą cyfrowych narzędzi korekcji barwnej.

Warsztaty z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu filmowego odbyły się pod czujnym okiem profesjonalistów: filmoznawców, operatorów, montażystów i dźwiękowców. Łącznie w projekcie zrealizowano 130 godzin zajęć praktycznych.

Projekt był pierwszą edycją realizowanego przez NCKF cyklu. Efekty pracy uczestników można zobaczyć na stronie Narodowego Centrum Kultury FIlmowej.

Współfinansowanie

Polski Instytut Sztuki FIlmowej / Polish Film Institute